1. Şirket İtibar ve Saygınlığını Korumak ve Yükseltmek
İnşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketimizin, kuruluşundan bugüne kadar edindiği tecrübe ve saygınlığın korunması ve yükseltilmesi için, kalite anlayışından ödün vermeden işleri zamanında ve ilk defasında doğru yapmak. İşverenin ihtiyaç ve beklentilerini doğru tespit etmek ve bu ihtiyaç ve beklentilere yönelik en uygun çözümü üretmek.

2. Doğru Personel Seçimi Yapmak
Nitelikli insanları firmaya kazandırarak, doğru elemanlarla, doğru işler yapmak. Bu elemanların bilgi, beceri ve deneyimlerini arttırmak.

3. Tüm Çalışanların Katılımını Sağlamak
Kalite, verim ve kâr artırımını sağlamak için ekip çalışmasının gerekliliği bilincini oluşturmak. Bireylerin görev ve sorumluluklarının bilincinde olmalarını sağlamak. Organizasyon bünyesindeki birim ve tedarikçilerin kalite düzeylerini sürekli kontrol altında tutmak ve ekip çalışmasına dahil etmek.

4. Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeleri İzlemek
Kalitenin yükseltilmesi ve verimliliğin arttırılması için bilim ve teknolojideki gelişmeleri izlemek ve personeli bu konuda yetkin hale getirmek için gerekli eğitim faaliyetlerini düzenlemek. Kalite Yönetim Sistemi Şartlarına uyarak, kalitenin sürekliliğini ve gelişimini sağlamak.

5. Ekonomik Çözümler Üretmek
Kaliteden ödün vermeden, değişimi benimseyerek, akılcı ve kalıcı çözümlere yönelik araştırma ve uygulamalarla ekonomik çözümler üretmek.

6. Çalışanların Sağlığı ve İş Güvenliğini Sağlamak
Hiçbir işin insan sağlığını tehlikeye atacak kadar acele ve önemli olmadığı bilinciyle, çalışanların sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili önlemleri almak. Yapılan tüm işlerde ilgili yönetmeliklere uygun çalışmak.

7. Doğal Çevreyi Korumak
Planlama ve uygulama aşamalarında, çevreye zarar verecek unsurları gidermek, sürekli ve etkin bir çevre bilinci oluşturmak.

8. Ülkeye Faydalı Olmak ve Sürekli Gelişmek
Kurum olarak atılan her adımda ülke menfaatlerine katkıda bulunmak ve bayrağı devralacaklara yol gösterici izler bırakmak.

cevrepolitika
projeler-1